Improvisera på gitarr

Improvisera på gitarr

Nu har vi improvisera på gitarr, åter i lager

IMPROVISERA PÅ GITARR - Soloteknik för rock, blues och jazz Här är en bok om improvisation i rock, blues och det som kallas för modal jazz. Boken beskriver pentaskalor och bluesskalor samt solospel och ackordläggning i modal musik. Boken behandlar även jazzens standardrepertoar och tar också upp ackordfärgning och enkel omharmonisering. Till boken medföljer en CD med exempel. Beställ den här

2015-10-26 13:12